Trainingen-Workshops

registerleraar                                              CRKBO_Docent     

Studiedagen en workshops maak ik voor uw organisatie op maat, hieronder een aantal voorbeelden.

Wanneer u meer wilt weten, kunt u mij telefonisch bereiken op 06-46065206 of vul het contactformulier  in. Ik neem dan contact met u op.

COMMUNICATIE
Systheemtheoretische benadering van het gesprek 
We bekijken de situatie vanuit de verschillende betrokkenen  (in het gezin) en verkennen de kansen die dit biedt in het contact.
Motiverende gespreksvoering 
Mensen dmv de juiste vragen uitdagen tot veranderen vanuit intrinsieke motivatie.
Oudercommunicatie: De ouder als partner in een gesprek
Gelijkwaardig maar niet hetzelfde: pedagogische, didactische versus ervaringsdeskundigheid.
Ouder- en kindgesprekken 
Welke do’s en don’ts .  Vraagtechnieken, kaders en emotiebeheersing.

GEDRAG
Gedragsstoornissen en de kansen!
Veelvoorkomende stoornissen worden theoretisch besproken en we bekijken de mogelijkheden in de “normale” klas.
Beginnend puber gedrag 
Executieve functies en breinverandering
Positief kijken naar gedrag
Groepsvorming, je rol als leerkracht, ABC-aanpak, intervisie, consequenties en belonen; etc.. (3 a 4 dagdelen met indien wenselijk klasse consultaties)
Differentiatie in gedrag

COMMUNICATIE en GEDRAG
Groeien van Feedback
Feedback geven kunnen we vaak best goed, feedback ontvangen, echt luisteren en het dan ook omzetten in gedragsverandering is vaak lastiger, dus dat oefenen we met deze teamtraining. Een traject met voortgangsbijeenkomsten behoort tot de mogelijkheden
Begeleide intervisie
Verschillende intervisie vormen en inoefening

OVERIG
3×3 Actieplan 
Van een goed voornemen naar een realistisch uitvoerbaar plan.

HOOGBEGAAFD
Hoogbegaafd en vroegsignalering