Trainingen-Workshops

                                             CRKBO_Docent     

Trainingen en workshops maak ik voor uw organisatie op maat, hieronder een aantal voorbeelden.

Wanneer u meer wilt weten, kunt u mij telefonisch bereiken op 06-46065206 of vul het contactformulier  in. Ik neem dan contact met u op.

COMMUNICATIE
Systheemtheoretische benadering van het gesprek 
We bekijken de situatie vanuit de verschillende betrokkenen  (in het gezin) en verkennen de kansen die dit biedt in het contact.
Motiverende gespreksvoering 
Mensen dmv de juiste vragen uitdagen tot veranderen vanuit intrinsieke motivatie.
Oudercommunicatie: De ouder als partner in een gesprek
Gelijkwaardig maar niet hetzelfde: pedagogische, didactische- versus ervaringsdeskundigheid.
Ouder- en kindgesprekken 
Welke do’s en don’ts .  Vraagtechnieken, kaders en emotiebeheersing.

GEDRAG
Gedragsstoornissen en de kansen!
Veelvoorkomende stoornissen worden theoretisch besproken en we bekijken de mogelijkheden in de “normale” klas.

Positief kijken naar gedrag
Groepsvorming, je rol als leerkracht, ABC-aanpak, intervisie, consequenties en belonen; etc.. (3 a 4 dagdelen met indien wenselijk klasse consultaties)

Differentiatie in gedrag
Ja, maar dat is niet eerlijk want hij mag het wel..
met rekenen en taal is differentiatie heel gewoon, maar hoe zit dat bij gedrag? Stop met negatieve aandacht en bouw hetzelfde huis!

Excellent Flex, individueel aansluiten is mogelijk tegen kleine vergoeding
De orde op orde! (bovenbouw basisschool)
Hoe overleef in mijn eerste “inval” dag?
Klassenmanagement, de ideale weekplanning
Differentiëren in de les, onderwijs op maat!

COMMUNICATIE en GEDRAG
Groeien van Feedback
Feedback geven kunnen we vaak best goed, feedback ontvangen, echt luisteren en het dan ook omzetten in gedragsverandering is vaak lastiger, dus dat oefenen we met deze teamtraining. Een traject met voortgangsbijeenkomsten behoort tot de mogelijkheden
Begeleide intervisie
Verschillende intervisie vormen en inoefening
OVERIG
3×3 Actieplan
Dat hadden we toch afgesproken? Een vaak gehoorde uitspraak bij de uitvoering van plannen. 

HOOGBEGAAFD
De slimme kleuter, noodzaak van vroegsignalering
Differentiatie in de klas of uit de klas?