Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

Hoe maak ik het verschil, wat doe ik dan precies…?
“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort!

Gedrag van mensen intrigeert mij. Waarom doen ze wat ze doen… zonder oordeel.
Met gedrag laten grote en kleine mensen merken dat ze zich (niet) gehoord, begrepen of gezien voelen.
Veel mensen hebben niet de juiste woorden om aan de ander duidelijk te kunnen maken wat ze dan nodig hebben. Vaak is het voor “de ander” ook moeilijk om echt goed te luisteren of te begrijpen wat helpend is.
Hierin wil ik graag de vertaler zijn. Begeleiden in het naar elkaar kijken en luisteren om nieuwe kansen en mogelijkheden te zien. Werkgever – werknemer, maar ook leerkracht – leerling.

Grappig is dat ik in de volwassenwereld precies dezelfde patronen zie als in de kinderwereld.
– Volwassenen die niet met plezier naar hun werk gaan, de kantjes eraf lopen, in een burn-out terechtkomen, of gaan job-hoppen.
– Leerlingen die niet met plezier naar school gaan, onderpesteren, invloed hebben op hun klasgenoten door hun gedrag, soms uiteindelijk zelfs thuiszitter worden.

Gedrag dat niet gezien, gehoord of begrepen wordt komt veel voor.
Het dooft dan niet uit maar wordt steeds groter en groter.

Als je “geluk” hebt externaliserend – het wordt dan groter en zichtbaarder en geeft je een nieuwe kans er mee aan de slag te gaan. Geluk tussen aanhalingstekens omdat externaliserend gedrag wel vaak binnen onze kaders als lastig en ingewikkeld wordt gezien.

Als je “pech” hebt wordt het internaliserend. Pech tussen aanhalingstekens, omdat het voor de buitenwereld makkelijk is, maar van binnen hele grote problemen oplevert.

Mijns inziens liggen er kansen de ondersteunings-vraag te zien en te horen als gedrag nog klein en subtiel is.
Als we al bij de allereerste signalen oppikken dat er een andere aanpak nodig is, kunnen we voorkomen dat gedrag ongrijpbaar of onbeheersbaar wordt.
Ik ondersteun graag door met een leeg hoofd te luisteren en met een open blik te kijken.
De oplossing zit ‘m vaak in kleine haalbare veranderingen. Wat extra tijd voor een gesprek, een plek om even alleen te mogen zijn, je eigen kracht in mogen zetten, heldere kaders en keuzes enz.enz.