Coaching

Een coachtraject is een vrijwillig verandertraject. De gecoachte stelt zelf de hulpvraag

Coachtrajecten directeuren
Bij de keuzes die je maakt als directeur, is vaak sprake van conflicterende belangen. Hierbij is het fijn om een critical friend te hebben. Zo-een die zonder belangen met je meedenkt en opbouwende maar kritische vragen durft te stellen.

Coachtraject gedragsverandering
Gedrag veranderen is nog niet zo makkelijk, zelfs niet als je het zelf graag wilt.
In het kennismakingsgesprek verkennen we je coachvraag en geef je aan welk doel je met de coaching wilt bereiken.
In het coachtraject kijken we samen in jouw spiegel. Welk belemmerend gedrag wil je graag kwijt en welk gedrag wil je behouden? 

Mijn doel is om je in 5 tot 10 gesprekken voldoende handvatten te geven om zelf verder aan de slag te gaan.

Begeleide intervisie
Hulpvragen die spelen in een team gezamenlijk bespreken maakt een team erg krachtig. Vaak helpt het doordat je vanuit de bril van collega’s naar je eigen uitdagingen kijkt. Kort en krachtig.